A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés feladata, tevékenysége

Az Egyesülés alapvető feladata (küldetése), hogy a tagvállalatok érdekeinek képviselete céljából együttműködjön a tagvállalatokkal, a kormányzattal, az érdekképviseleti szervezetekkel, a nemzeti acélipari egyesülésekkel és nemzetközi szervezetekkel minden olyan témában, ami elősegíti a versenyképesség növelését, s ezzel a piaci lehetőségek maximális kihasználását. Segítséget nyújtson a tagvállalatoknak az alaptevékenységükhöz szorosan, de nem közvetlenül kapcsolódó egyedi és közös feladataik megoldásához, az EU tagság kapcsán új feladatok ellátásához; képviselje a magyar acélipar érdekeit az EU szervezeteinél.

Az Egyesülés tagjait az a cél vezérelte, hogy olyan szervezetet hozzanak létre, amely alkalmas a tagvállalatok érdekképviselete, koordinációja, közös feladatai, valamint meghatározott kiegészítő tevékenység szakszerű bonyolítására.

Sajtószoba

A legutóbbi enyhítés még inkább aláaknázza az EU acélipar védelmi programjának alapjait

Az Uniós acélipari védintézkedés keretében automatikusan 5%-kal emelkedett az import kvóta, az iparágon belüli tiltakozások és számos tagállam kifejezett aggodalma ellenére. 

A digitális forradalom átalakítja az acélipart

A digitális technológiai újítások megváltoztatják a világot és közben drasztikusan javítják az egyes szervezetek működésének hatékonyságát.
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés