A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés feladata, tevékenysége

Az Egyesülés alapvető feladata (küldetése), hogy a tagvállalatok érdekeinek képviselete céljából együttműködjön a tagvállalatokkal, a kormányzattal, az érdekképviseleti szervezetekkel, a nemzeti acélipari egyesülésekkel és nemzetközi szervezetekkel minden olyan témában, ami elősegíti a versenyképesség növelését, s ezzel a piaci lehetőségek maximális kihasználását. Segítséget nyújtson a tagvállalatoknak az alaptevékenységükhöz szorosan, de nem közvetlenül kapcsolódó egyedi és közös feladataik megoldásához, az EU tagság kapcsán új feladatok ellátásához; képviselje a magyar acélipar érdekeit az EU szervezeteinél.

Az Egyesülés tagjait az a cél vezérelte, hogy olyan szervezetet hozzanak létre, amely alkalmas a tagvállalatok érdekképviselete, koordinációja, közös feladatai, valamint meghatározott kiegészítő tevékenység szakszerű bonyolítására.

Sajtószoba

Az uniós acél védintézkedés hiányosságai és a kedvezőtlen piaci helyzet a szektort veszélyezteti

A behozatal mennyiségének megugrása, a megtorpanó gazdasági növekedés, a magas és ingadozó nyersanyag árak, valamint a meredeken emelkedő szén-dioxid-kibocsátási költségek együttállása súlyos válságba taszíthatja az európai acélipart.

Kína több acélt gyárt, mint valaha

Kína acélipara újabb rekordot ért el az első negyedévben, amit a kormányzati ösztönöző intézkedésekkel megtámogatott infrastruktúrafejlesztés eredményezett.
Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés