A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés feladata, tevékenysége

Az Egyesülés alapvető feladata (küldetése), hogy a tagvállalatok érdekeinek képviselete céljából együttműködjön a tagvállalatokkal, a kormányzattal, az érdekképviseleti szervezetekkel, a nemzeti acélipari egyesülésekkel és nemzetközi szervezetekkel minden olyan témában, ami elősegíti a versenyképesség növelését, s ezzel a piaci lehetőségek maximális kihasználását. Segítséget nyújtson a tagvállalatoknak az alaptevékenységükhöz szorosan, de nem közvetlenül kapcsolódó egyedi és közös feladataik megoldásához, az EU tagság kapcsán új feladatok ellátásához; képviselje a magyar acélipar érdekeit az EU szervezeteinél.

Az Egyesülés tagjait az a cél vezérelte, hogy olyan szervezetet hozzanak létre, amely alkalmas a tagvállalatok érdekképviselete, koordinációja, közös feladatai, valamint meghatározott kiegészítő tevékenység szakszerű bonyolítására.

Sajtószoba

Az Uniós acél védelme

Az EU acélbehozatala a 2013-as 18 millió tonnáról jelentős mértékű növekedést követően 2018-ban elérte a rekordot jelentő 30 millió tonnát, ami 12%-al haladta meg a 2017-es szintet.

Acél – a holnap alacsony károsanyag-kibocsátású mobilitásának alapja

A járművek növekvő mértékű villamosítása tovább halad az alacsony károsanyag-kibocsátású mobilitás irányába. Ehhez a folyamathoz az acél a jövőben is fenntartható módon fog hozzájárulni.

Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés