A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés feladata, tevékenysége

Az Egyesülés alapvető feladata (küldetése), hogy a tagvállalatok érdekeinek képviselete céljából együttműködjön a tagvállalatokkal, a kormányzattal, az érdekképviseleti szervezetekkel, a nemzeti acélipari egyesülésekkel és nemzetközi szervezetekkel minden olyan témában, ami elősegíti a versenyképesség növelését, s ezzel a piaci lehetőségek maximális kihasználását. Segítséget nyújtson a tagvállalatoknak az alaptevékenységükhöz szorosan, de nem közvetlenül kapcsolódó egyedi és közös feladataik megoldásához, az EU tagság kapcsán új feladatok ellátásához; képviselje a magyar acélipar érdekeit az EU szervezeteinél.

Az Egyesülés tagjait az a cél vezérelte, hogy olyan szervezetet hozzanak létre, amely alkalmas a tagvállalatok érdekképviselete, koordinációja, közös feladatai, valamint meghatározott kiegészítő tevékenység szakszerű bonyolítására.

Események

2018. március 27. 09:00 - 15:00 - 1051 Budapest, Október 6. utca 7.

FENNTARTHATÓSÁGI SZIMPÓZIUM

A szimpózium célja:
  • tagvállalatok képviselőinek tájékoztatása a fenntartható fejlődésről, fontosabb ismérveiről,
  • globális trendek bemutatása a fenntarthatóság területéről,
  • a fenntartható fejlődés hazai és nemzetközi vállalati gyakorlatának bemutatása,
  • a felelős vezető és vállalat szerepének meghatározása a környezeti és társadalmi felelősség témakörében.
2018. szeptember 18-20. - Budapest

10th International Conference on Clean Steel

Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés