A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés feladata, tevékenysége

Az Egyesülés alapvető feladata (küldetése), hogy a tagvállalatok érdekeinek képviselete céljából együttműködjön a tagvállalatokkal, a kormányzattal, az érdekképviseleti szervezetekkel, a nemzeti acélipari egyesülésekkel és nemzetközi szervezetekkel minden olyan témában, ami elősegíti a versenyképesség növelését, s ezzel a piaci lehetőségek maximális kihasználását. Segítséget nyújtson a tagvállalatoknak az alaptevékenységükhöz szorosan, de nem közvetlenül kapcsolódó egyedi és közös feladataik megoldásához, az EU tagság kapcsán új feladatok ellátásához; képviselje a magyar acélipar érdekeit az EU szervezeteinél.

Az Egyesülés tagjait az a cél vezérelte, hogy olyan szervezetet hozzanak létre, amely alkalmas a tagvállalatok érdekképviselete, koordinációja, közös feladatai, valamint meghatározott kiegészítő tevékenység szakszerű bonyolítására.

Sajtószoba

HYBRIT – egy lépéssel közelebb a karbonsemleges acélgyártáshoz

Kísérleti acélművet épít egy svéd cégekből álló konzorcium, amelyben a szén helyett hidrogénnel végzik majd a vasoxidok redukcióját. Ha a pilot projekt sikeresnek bizonyul, utat nyithat egy olyan jövő felé, ahol az acélgyárak kéményein csak vízpára fog távozni.

A továbbfeldolgozók szerint az acélipari védintézkedések bevezetése nem szolgálja az Unió érdekeit

Az acél félkésztermékek tovább feldolgozóinak egy csoportja* Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős Uniós biztosnak címzett levélben fejezte ki aggodalmát a Bizottság által márciusban indított vizsgálattal kapcsolatban.

Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés