A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés feladata, tevékenysége

Az Egyesülés alapvető feladata (küldetése), hogy a tagvállalatok érdekeinek képviselete céljából együttműködjön a tagvállalatokkal, a kormányzattal, az érdekképviseleti szervezetekkel, a nemzeti acélipari egyesülésekkel és nemzetközi szervezetekkel minden olyan témában, ami elősegíti a versenyképesség növelését, s ezzel a piaci lehetőségek maximális kihasználását. Segítséget nyújtson a tagvállalatoknak az alaptevékenységükhöz szorosan, de nem közvetlenül kapcsolódó egyedi és közös feladataik megoldásához, az EU tagság kapcsán új feladatok ellátásához; képviselje a magyar acélipar érdekeit az EU szervezeteinél.

Az Egyesülés tagjait az a cél vezérelte, hogy olyan szervezetet hozzanak létre, amely alkalmas a tagvállalatok érdekképviselete, koordinációja, közös feladatai, valamint meghatározott kiegészítő tevékenység szakszerű bonyolítására.

Sajtószoba

Válság az európai acélpiacon

Nyílt levél az európai acélipar 45 tagjának vezérigazgatóitól az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőihez, valamint az Európai Unió illetékes szerveihez

Pályázati felhívás

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés pályázatot hirdet az Acélipar Fiatal Innovatív Mérnöke Díj elnyerésére. A pályázat témája: Fajlagos energiafelhasználás-csökkentés az acélkohászat metallurgiai és továbbfeldolgozó fázisaiban a fenntarthatóság szolgálatában  

Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés