flag_hun flag_eng flag_de

Hírek,információk

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés feladata,tevékenysége

Az Egyesülés alapvető feladata (küldetése), hogy a tagvállalatok érdekeinek képviselete céljából együttműködjön a tagvállalatokkal, a kormányzattal, az érdekképviseleti szervezetekkel, a nemzeti acélipari egyesülésekkel és nemzetközi szervezetekkel minden olyan témában, ami elősegíti a versenyképesség növelését, s ezzel a piaci lehetőségek maximális kihasználását. Segítséget nyújtson a tagvállalatoknak az alaptevékenységükhöz szorosan, de nem közvetlenül kapcsolódó egyedi és közös feladataik megoldásához, az EU tagság kapcsán új feladatok ellátásához; képviselje a magyar acélipar érdekeit az EU szervezeteinél.

Az Egyesülés tagjait az a cél vezérelte, hogy olyan szervezetet hozzanak létre, amely alkalmas a tagvállalatok érdekképviselete, koordinációja, közös feladatai, valamint meghatározott kiegészítő tevékenység szakszerű bonyolítására.

Az Egyesülés tevékenysége

A tagok szakmai érdekképviselete
 • a hatóságoknál, az acélipar számára minél kedvezőbb szabályozás érdekében a partner vállalatokat képviselő szervezeteknél, szakmai szövetségeknél
 • a munkaadói, munkavállalói és civil szervezeteknél
 • a közvélemény alakításánál, az acélról és az acéliparról alkotott kép formálása céljából
 • az EU illetékes szervezeteinél és más nemzetközi szervezeteknél (EC, DGIII, OECD Acélbizottsága, worldsteel, EUROFER)
Információ szolgáltatása
a tagvállalatok részére
 • a termelési, kereskedelmi, műszaki, kiemelten környezetvédelmi információk
 • a beruházási és fejlesztési, gazdasági, pénzügyi, számviteli, munkaügyi, oktatási, munkavédelmi statisztikák adatainak gyűjtése és cseréje
 • elemzések készítése a belföldi és nemzetközi acélpiac helyzete és kilátásai
 • az acéltermékek bel- és külkereskedelmének alakulása
 • rövid és hosszabb távú trendek, előrejelzések
 • a legfontosabb acélfelhasználó ágazatok fejlődése
 • a kereslet változásainak elemzése
 • makrogazdasági és nemzetközi (nemzeti, EU)
 • gazdasági információk
 • a tagvállalatok műszaki, gazdasági, környezetvédelmi, stb. teljesítményének elemzése és értékelése a mértékadó nemzetközi színvonal alapján (bench marking)
a kormányzati szerveknek, országos konföderációknak, kamaráknak:
 • az alágazat helyzetét jellemző gazdasági, piaci, műszaki adatok, tanulmányok, javaslattevő összeállítások, törvénytervezetekről, rendeletekről alkotott vélemények a nemzetközi szervezeteknek:
 • az EU tagság alapján kötelező, illetve kölcsönösségi alapon vállalt adatok, információk
Lobbi tevékenység az acélipar érdekében
 • együttműködés az alágazat és a tagvállalatok szempontjából fontos hazai és európai uniós szervezetekkel
 • az ismeretek bővítése az acéliparról, illetve az alágazat legfontosabb prolémáiról, a döntéshozó vagy arra hatást gyakoroló szervezeteknél
 • javaslatok összefoglalása a szükséges intézkedésekre
 • a döntési folyamatokban résztvevők álláspontjának pozitív befolyásolása, megfelelő dokumentumok felhasználásával, közvetlen tárgyalások és megbeszélések révén
 • bel- és külföldi rendezvényeken, kiállításokon a tagvállalatok, illetve a hazai acélipar tevékenységének ismertetése, népszerűsítése
 • Irányítási rendszerek kiépítése, bevezetése, fejlesztése
 • Irányítási rendszerek működtetése
 • Tanácsadás termékek megfelelőség-értékelési eljárásaiban
 • Energetikai tanácsadás
 • Környezetvédelmi tanácsadás
 • Korszerű minőségjavító módszerek alkalmazása
 • Oktatás, képzés

BejelentkezésCímünk:
1051 Budapest, Október 6. u. 7.
Postacím:
1373 Budapest 5, Pf. 548.
E-mail:
steel.hun@mvae.hu