Keresés

2019. június 04.

A globális acélipar gazdasági hatása

 

Egy iparág gazdasági hatását hagyományosan a GDP-hez való hozzájárulásával mérik, például az ipari tevékenységből származó bruttó hozzáadott értékkel. Ugyancsak fontos mérőszám az ágazatban foglalkoztatott munkavállalók létszáma. Ezek az indikátorok segítenek meghatározni a közvetlen hatást. Az acélipar bruttó hozzáadott értéke hozzávetőleg 500 milliárd dollár, ami a globális GDP 0,7%-a. A szektor közvetlenül 6 millió embert foglalkoztat világszerte.

Az acélipar társadalomra és gazdaságra gyakorolt valódi hatásának meghatározásánál figyelembe kell vennünk az értéklánc mindkét végének, a beszállítói és a vevői oldalnak a szerepét is. Ha belegondolunk, hogy milyen kulcsszerepet játszik az acél, mint alapanyag számos iparágban, beláthatjuk, hogy a szektor gazdasági hatása rendkívül jelentős.

Az ellátási lánc befolyását közvetett hatásnak tekintjük. A beszállítók esetében ez az acélipar inputbeszerzéseiből (a nyersanyagoktól az energián és energiahordozókon keresztül a szolgáltatásokig terjed) adódó, gazdaságra gyakorolt hatására utal. Az értéklánc másik végén számos acélfelhasználó ágazat, mint például az építőipar, a gépjárműipar, a gépipar, a szállítás, vagy az energiaszektor teljesítménye is nagyban függ az acéltól.

Számos tanulmány született már, amelyek a különböző ágazatok befolyását elemzik egy adott nemzeti vagy regionális gazdaságra nézve. Ilyen például a nemrég kiadott America Iron and Steel Institute (AISI) anyaga az Egyesült Államokra vonatkozóan, vagy az EUROFER-é Európa tekintetében. Az ilyen értékeléseknél közös megközelítésként olyan input-output táblákat használnak, amelyek részletes adatokat tartalmaznak a releváns ágazatokkal való kölcsönhatásokról. Az alkalmazott módszertanban akadnak eltérések, amelyek leginkább az acélipar definíciójából, illetve a régiók közötti összefüggések figyelembevételéből adódnak.

A worldsteel és az Oxford Economics elemzése abban tér el a fent felsorolt tanulmányoktól, hogy globális megközelítést alkalmaz. A kereskedelem és hatóköre nem korlátozódik nemzeti határokra, ezért számol a globális ellátási láncokkal és acélfelhasználó ágazatokkal. Hangsúlyozza az acélipar globális gazdaságban betöltött szerepének összetettségét.

Az acélipar a globális ellátási láncot figyelembe véve kb. 2,9 billió dollár hozzáadott értéket produkál és 96 millió munkahelyért felelős világszerte.

A jelentés összefoglalóját az alábbi linken olvashatják: Steel industry economic impact

 

forrás: www.worldsteel.org