Keresés

2018. július 30.

EUROFER gazdasági és acélpiaci előrejelzése 2018. III. negyedév

Uniós acélpiaci körkép

Uniós szinten a látszólagos acélfelhasználás 3%-al nőtt 2018 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Ezt a növekedést a jelentős mértékű valós acélfelhasználás és a szezonális készletfelhalmozás magyarázza ebben az időszakban.

Az Unió piacára történő belső szállítás éves 2,1%-al 37 millió tonnára nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A harmadik országokból származó import a 2017-es év azonos időszakára jellemző, egyébként is megnövekedett szintű behozatalához képest 9,8%-os növekedést követően elérte a 10 millió tonnát. Ennek eredményeként a 2007-es év harmadik negyedéve óta a legmagasabb szintet érte el negyedéves behozatal. Ez alátámasztja azt, hogy az Európai Bizottság által a 2017 folyamán életbe léptetett dömpingellenes intézkedések volumenhatása gyorsan eltűnt annak köszönhetően, hogy a harmadik országok beszállítói pótolták azt a hiányt, ami az intézkedésekkel sújtott országok miatt keletkezett.

Az Unió piacán általánosságban szezonális készletfelhalmozás volt tapasztalható az értékesítési lánc és a végfelhasználói szegmens területén az első negyedévben. Az acélkészletek növekedésének mértéke a 2017-esnél alacsonyabb volt, ami meglehetősen magas készletforgási sebességet és jelentős mértékű eladást feltételez az értékesítési láncban.

Az uniós acélkeresletre vonatkozó kilátások meglehetősen pozitívak. A gazdasági és üzleti környezetre vonatkozó jelenlegi várakozások támogatják a látszólagos acélfelhasználás folytatódó növekedésére vonatkozó várakozásokat a 2018-as és 2019-es évekre nézve. A nemzetközi acélkereskedelem alapelemei azonban nagyon bizonytalanná váltak, nehezebben előre jelezhetőek.

A harmadik országokból származó egyes acéltermékek importjának éles növekedése alátámasztja azt, hogy az acélkereskedelem torzulása továbbra is fenyegetést jelent, amit tovább súlyosbíthat a Trump-adminisztráció által bevezetett importvám okozta USA-felől visszatérített forgalom.

 

Acélfelhasználó ágazatok az Unióban

2018 első negyedévében az Unió valamennyi acélfelhasználó ágazatában – kivéve az acélcső gyártást – növekvő termelési aktivitást regisztráltak. Tagállami szinten szinte minden jelentést tevő ország magasabb aktivitásról számolt be, és néhányuk – Svédország, Ausztria és Lengyelország – a teljes termelési aktivitás kétszámjegyű növekedését jelezte. A legfőbb kivételt Németország jelentette, az acélcső kibocsátás csökkenésének negatív hatása folytán.

Az unió acélfelhasználó ágazatainak termelési aktivitása az előrejelzések szerint 2,8%-al fog nőni 2018-ban, míg 1,9%-al 2019-ben. Úgy tűnik, hogy a gazdasági környezet továbbra is a növekedést támogatja, illetve a belső kereslet lesz a növekedés legfontosabb mozgatórugója ebben az időszakban. A protekcionizmus utóbbi időszakban tapasztalható erősödése azonban fokozza a bizonytalanságot, ami olyan fontos növekedési tényezők, mint az üzleti bizalom és a beruházás várt forgatókönyvektől való eltérését eredményezheti.

Az uniós acélfelhasználó ágazatok kibocsátása 2018-ban 3,1%-al, 2019-ben 1,9%-al bővülhet az előrejelzések szerint.

 

Uniós gazdasági környezet

Negyedéves viszonylatban 0,4%-ra lassult vissza az Unió gazdasági növekedése 2018 első negyedévében, szemben a 2017-es év utolsó negyedévének 0,7%-os értékével.

A növekedés mérséklődése nagymértékben a gyengébb nettó exportteljesítmény eredménye, mivel az uniós exportőrök kezdték megtapasztalni a lassuló világgazdaság és az euró főbb valutákkal szembeni erősödésének hatásait.

Az első negyedéves korrekciót követően stabilizálódó bizalmi szintek továbbra is összhangban maradnak a stabil, ámbár csökkenő mértékű növekedéssel. Az Unió gazdasági növekedését mindamellett főként a belső kereslet fogja meghatározni ebben az évben és a következőben egyaránt.

A nettó export hozzájárulása az Unió gazdasági bővüléséhez csökkenni látszik az USA és kereskedelmi partnerei közötti kereskedelmi feszültségek fellángolása miatt, ami potenciálisan negatív hatással lehet a globális gazdasági növekedésre és a nemzetközi kereskedelemre is.

Ez a beruházási kilátásokat is negatívan érintheti.

Az EUROFER az Unió GDP-jének növekedését 2018-ban 2,1%-ra, 2019-ben 1,8%-re prognosztizálja.