Keresés

2019. július 12.

A digitális forradalom átalakítja az acélipart

 

A digitális technológiai újítások megváltoztatják a világot és közben drasztikusan javítják az egyes szervezetek működésének hatékonyságát. Napjainkban a digitális technológiák alkalmazása hatalmas lehetőséget jelent az acélgyártóknak: átalakíthatják termelési struktúrájukat, fejleszthetik az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat, optimalizálhatják a készletszinteket.

A tapasztalatok alapján egy fejlett és digitalizált értéklánc tipikus előnyei a jobb ügyfél kapcsolattartás, 2-4%-os EBITDA növekedés, valamint több mint 10 napos készlet forgás csökkenés.

Ezeknek az előnyöknek az eléréséhez nem szükséges teljes informatikai átalakulás. A vállalatok hamar tőkét tudnak kovácsolni az olyan technológiákból, mint a prediktív elemzés, vagy a hatalmas adat állományok agilis pilot projektként történő tesztelése. Ezekkel a módszerekkel az eredmények hónapok, de akár már hetek alatt is jelentkezhetnek. Ezen felül a legtöbb cégnél már az első évben jelentkezhet a megtérülés, ami a hagyományos IT befektetésekhez képest jelentős javulás.

 

Kihívások

Az acél- és fémipari értékláncok rendkívül összetettek. A vállaltoknak meg kell küzdeniük a nagyszámú, egymáshoz kapcsolódó volatilis eszközállománnyal, a hatalmas termékmennyiséggel, a változó kiszolgálási és minőségi igénnyel jelentkező sokrétű fogyasztóbázissal, valamint a bonyolult, eltérő árréssel dolgozó értékesítési csatornákkal.

Az eszköz kihasználást gyakran prioritásként kezelik és ennek megfelelően strukturálják az ösztönzőket, azonban ezek a döntések gyakran nem jelentkeznek azon meghatározó tényezők között, amelyek befolyásolják a haszonkulcs mértékét, a szolgáltatási szinteket vagy a működő tőkét.

A gyárakat és az eszközöket gyakran elkülönülten üzemeltetik ahelyett, hogy egy magasabb szintű stratégia részeként integrálnák őket. Az ellátási láncokért felelős vezetők kevés valós idejű információval rendelkeznek, így nem látják előre az esetleges piaci változásokat. Ennek eredményeképpen a vállalatok folyamatosan védekező módon viselkednek, nem képesek előre látni és csökkenteni a kockázatokat, vagy megragadni a rövid távú lehetőségeket. Mindez jelentős értékcsökkenést eredményez.

Az acél- és fémgyártó cégek folyamatosan próbálnak megoldást találni ezekre a problémákra, azonban a hagyományos működésfejlesztési eljárásokban rejlő lehetőségeket már nagyrészt kiaknázták. Annak érdekében, hogy az összetett rendszerek monitorozásában leküzdjék az emberi tényező jelentette szűk keresztmetszetet, valamint, hogy átfogó és valós idejű számításokat végezhessenek, vélhetően a digitalizáció az egyetlen megoldás a jelenlegi helyzetben.

 

A megoldás

Az acél- és fémiparban beköszöntött a digitalizáció kora. Az adatgyűjtés, -tárolás és -elemzés költsége nagy mértékben lecsökkent az elmúlt öt évben. Egyszerre több digitális megoldás is elérhető manapság, amelyek bevezetése nem túl költséges.

Ezen túlmenően a vállalatok olyan kisebb méretű kísérleti tesztet tudnak indítani, ami egy adott üzleti egységre, eszközre, vagy földrajzi piacra fókuszál. A pilot projektek segíthetnek igazolni a digitalizáció értékét, és ezáltal kialakulhat a belső bizalom, az érintetettek felsorakoznak a digitalizációs törekvések mögé. Ez a fajta megközelítés az üzleti igényeket helyezi a technológia elé, nem pedig fordítva.

A prediktív elemzés, mint digitális technológia már korábban megmutatta, hogy mekkora potenciállal bír a működési modell megreformálásában a sebesség, ár és a megvalósítás egyszerűsége tekintetében. A hatalmas adattengerek átvizsgálására fejlett, öntanuló algoritmusokat használ, amely jó rálátást eredményez az adatállományra és mintákat azonosít.

Az értékesítés területén a kereslet előrejelző megoldások - a vásárlói igények, és az igényeket befolyásoló tényezők részletes megértéséből adódóan - lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy csökkentsék raktárkészletüket, növelhessék a haszonkulcsot, miközben jobb minőségű szolgáltatást nyújtanak.

Az analitikus módszerek képesek befolyásoló tényezőire bontani a keresletet, és minden egyes tényezőre külön előrejelzéssel szolgálni. Az egyes tényezőket összegezve a vállalatok a hagyományosnál sokkal pontosabb és részletesebb előrejelzéseket tudnak készíteni.

A pontosság érdekében az előrejelző modelleket folyamatosan tesztelik, az algoritmusokat pedig valós eredmények felhasználásával hangolják újra és újra, hogy növeljék azok precizitását. Általában az előrejelzés pontosságának 20-30%-os javulása várható, ami lehetővé teszi az acélipari vállalatok értékesítési szervezeteinek, hogy arra koncentráljanak, ami igazán fontos: a vásárlóra.

A működés során a prediktív karbantartásokra vonatkozó megoldások segítenek a vállalatoknak megjósolni az esetleges eszközmeghibásodásokat (ami az acél- és fémipar számára egyaránt komoly problémát jelent), valamint optimalizálni a karbantartások gyakoriságát.

A hagyományos előrejelzési módszer az emberi tapasztalatokon - korlátozott adatgyűjtésen és elemzésen - alapul, illetve jellemzően nincsenek kiépítve átgondolt mechanizmusok. Szenzorok és gépi tanulás révén az algoritmusok és a digitális megoldások nagy mértékben javíthatják az előrejelzések pontosságát, valamint plusz időt nyernek a nem tervezett leállások előtt a lehetséges problémák megoldására.

 

Lehetőségek

Az új digitális lehetőségek sikeres hasznosításához az alábbi három tényezőt kell figyelembe venni:

  • Ki kell használni az adatokban rejlő lehetőséget digitális technológiák segítségével.
  • Létre kell hozni a szervezeten belül egy digitális bázist.
  • Folyamatos, töretlen fókuszban kell tartani a közvetlen üzleti értékeket.

Az adatokban rejlő lehetőségek kiaknázása digitális technológiák segítségével

A digitális technológiák hatékony alkalmazásához fontos, hogy az adott problémát független aspektusaira bontsuk le. Az úgynevezett „használati esetek” egymást követve alkalmazhatók, így a vállalatok már korai szakaszban értéket realizálhatnak, nem kell megvárni a teljes körű megvalósítást.

Digitális bázis kialakítása

Míg a vállaltok gyors sikereket tudnak elérni a pilot projektekkel, addig a digitalizáció előnyei csak akkor lesznek fenntarthatók, ha szélesebb körben kerülnek bevezetésre az adott szervezeten belül. A vállalati kultúra és magatartás átalakítása nehézségekbe ütközhet, de ez elengedhetetlen a teljesítmény alapvető növeléséhez. Az egyes részlegek nem működhetnek siló-szerűen. A digitalizáció lehetővé teszi a vállalaton belüli együttműködést, de ez csak akkor lehetséges, ha „silóbontással” elősegítik egy sokkal átfogóbb értéklánc szemlélet kialakítását.

A vállalatoknak továbbá növelniük kell digitális képességeiket azáltal, hogy az alábbi három kulcsfontosságú pozícióba a legmegfelelőbb embereket helyezik:

  • Termék gazdák: az adott projekt vezetői, akik rendelkeznek mind üzleti, mind digitális készségekkel.
  • Adat és üzleti elemzők: olyan szakértők, akik elemzéseket végeznek, adatot gyűjtenek, modelleket terveznek meg és kezelik az algoritmusokat.
  • Scrum Masterek és Agilis oktatók: olyan szakértők, akik a projekt elején képesek megteremteni a megfelelő közeget a hatékony munkához és segítik a csapatot, hogy a leginkább agilis személetben dolgozzanak.

Ezen szerepek közül néhány betölthető belső tehetségek képzése révén, de ugyanakkor szükség van új tehetségek bevonzására és új funkciók kiépítésére egyaránt.

Folyamatos, töretlen fókuszban kell tartani az üzleti értékeket

A digitalizáció összes előnyének kiaknázásához a vállalatoknak egyértelműen az üzleti értékeket kell szem előtt tartaniuk, mégpedig úgy, hogy minden kezdeményezést számokban mérhető előnyökkel társítanak, és aktívan nyomon is követik ezeket. A digitalizáció lehetővé teszi a vállaltok számára a gyors értékteremtést úgy, hogy olyan agilis csapatokat vetnek be, akik már a koncepció kidolgozásának szakaszában felhasználják az adatokból megszerzett tudást a munkafolyamatok átalakításához. Ez a szkeptikusokat is megnyeri a szélesebb körű kezdeményezésekhez, valamint a folyamat megfinanszírozása révén lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy gyorsabban és messzebbre jussanak a digitalizációban. 

 

Összefoglaló

Összehasonlítva olyan iparágakkal, mint a média és a kiskereskedelem, a digitalizáció az acél- és fémiparban még meglehetősen gyerekcipőben jár. Ez azonban azt is jelenti, hogy aki elsőnek lép, az hatalmas előnyre fog tudni szert tenni a vetélytársakhoz képest. Azok a cégek, amelyek felismerik a digitalizációban rejlő lehetőségeket és határozott lépéseket tesznek, hogy tőkét kovácsoljanak belőle, fenntartható előnyhöz juttatják magukat. Akik nem így tesznek, a lemaradást kockáztatják.

A megfelelő digitális stratégia kialakításának mikéntje tehát nem egy egyszerű kérdés. Nem javasolt óriási befektetés, azt várva, hogy egyszeri erőfeszítés lesz. A vállalat digitalizálása egy hosszú távú folyamat, nem pedig egy gyors ugrás előre. Néhány, a piacon már bizonyított eszköz és kezdeményezés agilis szemléletű bevezetése segíthet a vállalatoknak tesztelni a helyzetet és megoldani létező problémákat. Ez felkészíti a vállalatot a jövőbeni, nagyobb mértékű digitalizációra.

 

Forrás: World Economic Forum (www.weforum.org)