Keresés

2019. július 13.

A legutóbbi enyhítés még inkább aláaknázza az EU acélipar védelmi programjának alapjait

 

2019. július 3., Brüsszel - Az Uniós acélipari védintézkedés keretében - amelyet látszólag azért hoztak létre, hogy megakadályozza az amerikai kereskedelemfejlesztési törvény 232-es cikkely hatására nagy mennyiségű acéltermék Európába áramlását - automatikusan 5%-kal emelkedett az import kvóta, az iparágon belüli tiltakozások és számos tagállam kifejezett aggodalma ellenére. Az import kvóta ebben az évben már másodjára növekszik ekkora mértékben, annak ellenére, hogy az Unióban továbbra is az acél iránti kereslet csökkenése várható 2019-ben.

„A kvóta 5%-os emelése bele volt építve az Unió védintézkedését megalapozó rendeletbe. Jelenleg is folyik ennek felülvizsgálata annak érdekében, hogy a megváltozott piaci helyzetet is figyelembe vegye. Az 5%-os emelést nem törölték el, habár az EU-ba áramló megugró behozatal jelentős károkat okozott, és ez azt jelenti, hogy a Bizottság figyelmen kívül hagyta az iparág jogos aggodalmait a gyengülő piaci körülmények között emelkedő kvótát illetően. Ez irracionális és csak még inkább megnehezíti a felülvizsgálatot.” jelentette ki Axel Eggert, az Európai Acélipari Szövetség (EUROFER) igazgatója.

Az elmúlt hetek hírei másról sem szóltak, mint gyárbezárásokról, valamint acélgyár leállásokról Európa szerte. Ennek hatására munkahelyek ezrei kerültek veszélybe egy olyan szektorban, amely közvetve és közvetlenül 2,6 millió munkahelyet jelent az Európai Unióban.

„Mi, iparági szereplők felszólítottuk a politikai döntéshozókat, hogy ne növeljék a kvótát, mivel a fokozatos emelés nincs összhangban a piac jelenlegi méretével és alakulásával. Különös, hogy 2018-tól, amikor is az acél import rekordot jelentő 12%-kal növekedett, minden idők legmagasabb arányú piaci részesedését elérve ezzel, a Bizottság még csak elhalasztani sem hajlandó az előre betervezett import kvóta emelését legalább addig, amíg a felülvizsgálat befejeződik.” hangsúlyozta Eggert.

A Bizottságot nagyfokú felelősség fogja terhelni azon acélipari munkavállalók kapcsán, akiknek a megélhetését kockáztatják egy szükségtelenül zsugorodó szektor eredményeként annak ellenére, hogy a termelő vállalatoktól és a tagállamoktól számos komoly figyelmeztetést kaptak. Az EUROFER összeállított egy javaslat csomagot, amely az acélipari védintézkedés működését hívatott fejleszteni. Ezen javaslatok közé tartozik egy átfogóbb országspecifikus kvóta-rendszer, az egyes országok maradékkvóta felhasználásának felső korlátja, valamint 3%-os küszöböt megahaladó fejlődő országok automatikus bevonása az intézkedések hatálya alá.

Eggert úr így folytatta: „A dolgok jelenlegi állása szerint a védintézkedés az ágazat nagy része számára nem a rendeltetésének megfelelően működik. A kvóta emelkedése - ami gyorsan ki lett merítve az elosztásra váró behozatali termékekkel - már csak hab az ’importált tortán’.”

„Felszólítjuk a Bizottságot, hogy vegye figyelembe az EUROFER és azon tagországok kérését is, akik már korábban is aggodalmukat fejezték ki a kvóta növelését illetően - valamint, hogy vonja vissza ezt az időszerűtlen emelést, mielőtt még jobban aláaknázza a védintézkedés és az arra hagyatkozó iparág működését.” - foglalta össze Axel Eggert.

 

forrás: eurofer.org