Keresés

2018. április 11.

Közösen vállalt cél a fenntarthatóság

Neves szakemberek előadásaival kezdődött, majd közös fenntarthatósági nyilatkozat aláírásával zárult a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés március 27-én megrendezett szakmai szimpóziuma. Az MVAE által előterjesztett fenntarthatósági akciótervet a hazai acélipar legjelentősebb szereplőinek képviselői írták alá.

Miért fontos a fenntartható fejlődés a gazdasági szereplők számára? Elgondolkodtató, számos problémára is rávilágító előadást tartott a fenti címmel a szimpóziumon prof. dr. Kerekes Sándor, a Corvinus Egyetem tanára, a Kaposvári Egyetem gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolájának vezetője. Márta Irén igazgató a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) képviseletében a vállalatok felelősségéről és lehetőségeiről beszélt a fenntartható gazdaság felé történő átmenetben. Az ALTEO Group vezérigazgató-helyettese, Papp András az energiaszektor klímavédelemben betöltött szerepéről szólt előadásában. Major Balázs, az MVAE fenntarthatósági igazgatóhelyettese az acélipar és a fenntarthatóság kapcsolatáról szóló gondolatait osztotta meg a hallgatósággal

A szimpózium napján a hazai acélipar legjelentősebb szereplőinek – köztük az ISD DUNAFERR Zrt. és az Ózdi Acélművek Kft. – képviselői aláírták a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés által előterjesztett fenntarthatósági nyilatkozatot.

– A tagvállalataink vezetői által aláírt Nemzeti Acélipari Fenntarthatósági Nyilatkozat keretbe foglalja és megalapozza a tagvállalatok fenntarthatósággal kapcsolatos jövőbeni tevékenységét. A nyilatkozat által további ösztönzést és iránymutatást is szeretnénk adni a fenntarthatósághoz kötődő tevékenységükhöz – mondta dr. Móger Róbert, az MVAE igazgatója. – A hazai acélipari szereplők az elmúlt években is sokat tettek a fenntarthatóbb működési körülmények megteremtéséért, de mindezért folyamatosan dolgozni kell. A két legnagyobb szereplő, az ISD DUNAFERR és az ÓAM Ózdi Acélművek energiatudatos fejlesztésekkel hatalmas lépéseket tett a fenntarthatóbb, környezettudatosabb működés felé.  Örömmel mondhatom, hogy egyesülésünk minden tagvállalatánál központi helyen szerepel a fenntarthatóság kérdése, az ipari működésből fakadó ökolábnyom csökkentése. Az MVAE célja a közös nyilatkozat előterjesztésével, hogy ezen törekvések és intézkedések egységes, jól meghatározott irányelvek mentén, a jövőben az eddigieknél is hatékonyabban valósulhassanak meg. Az MVAE a jövőben még aktívabban szeretne részese lenni a hazai acélvállalatok fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységének.

Az egyesülés igazgatója szerint a gazdasági érdekek és a fenntarthatósági irányelvek is a zöldebb működés felé irányítják a vállalatokat. Mint mondta, a rendkívül energiaigényes acéliparban 1%-os energia-megtakarítás akár 100 millió forintos költségcsökkenést is eredményezhet. Látható tehát, hogy a gazdasági és fenntarthatósági érdekek egyáltalán nem ellentétesek, hanem bizonyos szempontból egymást segítő folyamatokat generálnak.

A fenntarthatóság kérdésköre azonban túlmutat a környezetvédelemmel kapcsolatos irányelveken. A hazai acélipari vállalatoknál hatezer ember dolgozik, a velük kapcsolatban álló alvállalkozói és partnercégeken keresztül pedig több tízezer hazai munkavállaló érintett. Ezért is fontos hangsúlyozni, hogy a fenntarthatóság az ő szemszögükből például azt is jelenti, hogy ezek a jelentős gazdasági erőt kézben tartó cégek etikus üzletpolitika mentén működnek; nagy figyelmet fordítanak a náluk dolgozó szakemberek munkakörülményeire, biztonságára és közvetlen környezetükre is.

 

A Nemzeti Acélipari Fenntarthatósági Nyilatkozat aláírásával az MVAE tizenkét tagvállalata a következő irányelvek mentén nyilvánította ki elkötelezettségét:
  1. Törekszenek tevékenységüket a Legjobb Elérhető Technika (BAT) alapelveinek figyelembevételével végezni.
  2. Igyekeznek a természeti erőforrásokat hatékonyan felhasználni.
  3. Elkötelezettek a környezetre gyakorolt hatás minimalizálására és a biológiai sokféleség védelmére.
  4. Törekednek az etikus munkahely megteremtésére és fenntartására.
  5. Nyitottak a társadalmi felelősségvállalás területén az érdekelt feleik és a munkavállalóik érdekei iránt.

 

Sz. I.